BRY Konsulter

Välkommen till BRY Konsult

Vi tillgodoser kommuner, privata aktörer och landstings behov av kompetent vårdpersonal, utredare och behandlare; till exempel läkare, sjuksköterskor, socionomer, psykologer och lärare med flera.

Har du behov av annan konsult, till exempel sjukhusstädare eller annat? Ange ditt önskemål om personal så återkommer vi till dig.